Ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych gwarantuje ochronę podczas całego procesu realizacji inwestycji obiektów budowlanych i montażowych, wykorzystywanego sprzętu, wyposażenia i zaplecza budowy. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń losowych.
Ubezpieczenia budowlano–montażowe mogą być typu all risks, tj. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk budowlano - montażowych,   z wyjątkiem ryzyk, które zostały wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

I tak w ramach Sekcji I ryzyk budowlano-montażowych ubezpieczane są:

  • kontrakty Ubezpieczającego rozpoczęte lub realizowane w okresie trwania umowy ubezpieczenia,
  • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
  • inne ryzyka, rodzaje mienia, koszty wymienione w klauzulach i warunkach szczególnych.

Sekcja II to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy robót budowlanych związana z prowadzonymi robotami budowlanymi lub montażowymi natomiast w ramach Sekcji III ubezpieczyć można ewentualną utratę zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem budowlano - montażowym.  

Celem działania Pretorium Sp. z o.o. jest optymalne wykorzystanie potencjału opisanego wyżej ubezpieczenia stosownie do potrzeb naszych Klientów.
Służy temu wnikliwa analiza kontraktów budowlanych zarówno ze strony zaangażowania zasobów firmy wykonującej kontrakt, jak również zagrożeń płynących z bezpośredniego otoczenia.


Jesteśmy firmą, której zaufało wielu przedsiębiorców i osób fizycznych. Gwarantujemy rzetelną i profesjonalną obsługę. Należności klientów odzyskujemy poprzez skuteczne działania windykacyjne, sądowe i komornicze. Licencja brokera ubezpieczeniowego pozwala wybrać naszym klientom najlepszą i najtańszą ofertę ubezpieczeniową na rynku. Doświadczenie zdobyte w zakresie odzyskiwania należności i ubezpieczeń przełożyły się na skuteczne dochodzenie odszkodowań.

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług z zakresu  windykacji. Prowadzimy sprawy na wszystkich etapach, bez względu na wysokość roszczenia, termin powstania zobowiązania czy też skalę trudności odzyskania długu. Podkreślamy również, iż dopóki nasze działania nie przyniosą widocznych efektów w postaci wpływu wyegzekwowanych należności, nie pobieramy żadnych opłat z tytułu przyjęcia sprawy.


Więcej informacji

Jesteśmy licencjonowanym Brokerem Ubezpieczeniowym, który realizując ustawowy obowiązek  zapewnia Klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową poprzez wybór najkorzystniejszych warunków dostępnych na rynku ubezpieczeń. Niewątpliwą korzyścią wynikającą z możliwości skorzystania z oferowanych przez nas usług jest gwarancja najwyższej jakości i najniższej ceny ubezpieczeń oraz profesjonalna pomoc  w dochodzeniu odszkodowań.

Strona pretorium.eu wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies. [OK]